MIN BERÄTTELSE

Jag kommer alltid minnas min mammas ord när jag som 5-åring flyttade till Sverige från Polen: ”Marek, om du pluggar hårt så får du ett bra jobb och då ordnar sig allt!” Denna naiva förenkling med goda intentioner präglade mina fostrande år och jag blev en ambitiös akademiker som alltid fick högsta betyg och drogs till högpresterande miljöer.

Tack vare en karismatisk ledare landade jag i bilbranschen efter avslutade studier och jag fick som 25-åring ta ansvar för en verksamhet med 50 personer och 50 miljoner i omsättning. Men jag insåg snabbt att vara ledare på riktigt och att läsa om det i böcker var två skilda saker. Trots min entusiasm förvandlades jag sakta till en chef som ingen ville ha. Mitt stora ego gjorde mig desillusionerad och jag förklarade missnöje hos personalen med att de som klagade var de som inte presterade. Detta ledarskap tärde på mig och var inte hållbart. En dag bestämde jag mig för att ta mig an en medarbetares tuffa privata situation och engagera mig djupare. Detta och många andra konstruktiva samtal med mentorer och medarbetare ledde mig till insikten att om jag genuint bryr mig om mina anställda så vill de mer än gärna att företaget och ditt uppdrag som ledare ska gå bra. Detta var vändningen för mig och sedan dess har jag burit med mig insikten om hur genuint ledarskap ska bedrivas. Genuin omtanke om medarbetarna är grunden till allt. Denna resa ledde mig vidare till möjligheten att få starta Teslas verksamhet i Göteborg, och trots att vi nådde många fantastiska resultat så är min stora stolthet de ledare som jag har fostrat och den goda relation jag byggt med dem.

Parallellt med att bygga upp Teslas verksamhet hamnade jag i personlig kris när min relation kraschade och jag blev varannan vecka förälder, något som jag lovat mig själv att mitt barn inte skulle behöva gå igenom. Trots det blev det precis så. Denna kris triggade starten på den viktigaste resan i mitt liv, den inre resa att bättre förstå mig själv och därmed även andra. En längtan efter djupare och meningsfullare samtal gjorde att jag bestämde mig för att bli Diplomerad Coach. Idag finns inget bättre än att se mina klienter utveckla och berika sina liv i våra coaching samtal.